Новини

Премахната е незаконната постройка на паркинга до „Баба Вида“

За това съобщи Община Видин на официалната си фесйбук страница. Обектът е изграден още през 70-те години, като държавна собственост и е бил използван като магазин за плодове и зеленчуци. След това е е закупен от частно лице и е превърнат в заведение. Павилионът, който не е използван от години будеше неодобрение както в местните, така и в ежедневно преминаващите туристи.

През 2017 г., на базата на доклад, от главния архитект на Община Видин, е взето решение от Общинския съвет за отчуждаване на обекта, но не е постигнато договаряне със собственика относно цената. Започната е процедура по чл. 196 от Закона за устройство на територията за премахването на павилиона, склада и навеса към него като незаконни строежи. Издадени са заповеди за премахването им, които са обжалвани от собственика пред Административен съд – Видин и пред Върховен административен съд (ВАС). Като последна инстанция ВАС потвърждава заповедите като правилни и законосъобразни. Обектът е разрушен и премахнат доброволно от собственика в 30-дневният поставен срок.