Новини

Възпитаници на СУ „Цар Симеон Велики” участваха в симулативен съдебен процес

Единадесетокласници от Средно училище „Цар Симеон Велики” представиха в Административния съд във Видин симулативен съдебен процес по зададен казус. Практическото занятие се проведе в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Ученици от 11 клас на Средно училище „Цар Симеон Велики” представиха симулативен съдебен процес във видинския административен съд. В ролята на съдия влезе Ивана Богданова, която трябваше да се произнесе по казус за дискриминация заради отказана ваксина на чужд гражданин. Поради липса на процесуални пречки бе даден и ход на делото. След запознаване с материалите по делото, съдът отхвърли жалбата на Николай Ангелов против решение на Комисията за защита от дискриминация като неоснователна. В съдебната зала бе представено и безпристрастното писмено заключение на вещото лице доктор Димитрова.

От името на Административния съд във Видин, Таня Кръстева изказа благодарности за упоритата работа и отговорността, с която  единадесетокласниците са подходили при подготовката и  представянето на симулативния съдебен процес. Тя благодари и на преподавателят им по Гражданско образование Галя Момчилова. С представянето на симулативния процес се постави и своеобразен финал на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2022/2023г. За участието в програмата всеки един от възпитаниците на царското училище получи удостоверение от името на Висшия съдебен съвет, Конституцията на Република България, както и други образователни материали.