ИнформацияНовини

Жителите в региона намаляват с над 2 хиляди годишно. Област Видин на първо място по отрицателни демографски характеристики

Населението на Видинска област наброява малко над 72 700 души. Това са окончателните данни от Националният статистически институт към края на миналата година. Темпът на намаляване на жителите на региона е с над 2 хиляди души годишно. Областта е на първо място в България по отрицателни демографски характеристики.

Припомняме, че през есента на 2021-ва година бе извършено 18-тото преброяване на населението и жилищния фонд в България. То се прави на всеки 10 години и се провежда  едновременно във всички страни-членки на Европейския съюз. За останалите демографски показатели, които се наблюдават с това статистическо изследване, като естествен и механичен прираст на населението, бракове и разводи, раждаемост и смъртност и съответните им коефициенти, ще ви разкажем в следващите ни новинарски емисии.