ИнформацияНовини

Промяна в структурата на Общински културен институт „Дунав” – Видин

Обществено обсъждане на проекта за Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт „Дунав” се проведе във Видин. На него бе обсъдена промяна в числеността на броя на персонала, която се налага заради приобщаване на Културния център „Жул Паскин” към общинския институт.

На общественото обсъждане, което се проведе в Медийния център на община Видин присъстваха заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, директорът на Общински културен институт „Дунав” Юлияна Димитрова, експерти от общинската администрация, представители на културни институции. По време на събитието стана ясно, че изменението и допълнението на Правилника се налагат, тъй като Културен център „Жул Паскин” се приобщава към Общински културен институт „Дунав”. А това предполага промяна в числеността на броя на персонала, съответно в института.

Ансамбълът за народни песни и танци „Дунав”, който е звено към Общинския културен институт пък има нужда от една щатна бройка – танцьор. Така броят на служителите ще нарасне на 66, разпределени в четири звена – Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав”, Градски духов оркестър, регионален център „Читалища” и Културен център „Жул Паскин”, като тук се включва и административния и обслужващ персонал.

Предстои измененията и допълненията на настоящия Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт „Дунав” – град Видин да бъдат разгледани на заседание на Общинския съвет.