ИнформацияНовини

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение – напомнят от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор младите хора трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 28 лева и 40 стотинки месечно. Абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски. Документът се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски – напомнят от приходната администрация. Важно е да се отбележи, че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор”,  която е със свободен достъп в електронния портал на приходната агенция.