Ден: 01/06/2023

Информация

ДОКЛАД относно проведено проучване, анализ, разработени мерки за безопасност на движението за избягване на животозастрашаваща ситуация на пътя и система за безопасност на пешеходците на територията на Общините Велико Търново, Ружинци и Калафат(Румъния)

Проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрезобщи мерки в трансграничния регион“,

Read More