Ден: 15/08/2023

Новини

„Състоянието на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики”

Кръгла маса на тема: „Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики”

Read More