Ден: 31/08/2023

Новини

Сдружение „Бокая“ в партньорство с Asociatia „Tinerii 3D“ изпълниха проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Постигната беше основната цел на проекта, а именно насърчаване използването на иновативни механизми за повишаване на обществената чувствителност по отношение

Read More