Информация

Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Видин

Планът за интегрирано развитие на община Видин за периода 2021 – 2027 година бе подложен на обществено обсъждане. Документът съдържа осем части, които ще бъдат базата за развитие на общината през следващите години.

Планът за интегрирано развитие на община Видин обхваща периода от 2021 до 2027 година. Документът съдържа различни политики, изпълнението на които ще доведе до постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. Планът за интегрираното развитие на общината съдържа осем части. В първата част е извършен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Видин, както и нуждите и потенциала за развитие на нашата община.

Приоритетите и целите за развитие на Видин също намират място в Плана за интегрирано развитие на общината. Планът следва да бъде гласуван и на заседание на Общинския съвет.