Новини

Ден на отворените врати в Административен съд – Видин

„Ден на отворени врати” организира Административния съд във Видин. Той се проведе в рамките на „Международния ден на правото да знам”, като специални гости на събитието бяха дванадесетокласници от Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт”, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие. В началото на събитието магистратите запознаха възпитаниците на видинската езикова гимназия с делата, които се разглеждат в Административния съд.

„В административните съдилища има и много дела с международни елементи, като тук пряко се прилага европейското право”   – обясни съдия Антония Генадиева. „В България нормативните актове, с които работим са около 30 000. Рядко се случва някой казус да се повтори” – сподели съдия Николай Витков.

С оглед навършените 18 години от почти всички дванадесетокласници, предстоящото им първо упражняване на глас на избори и насрочените през октомври такива, насловът на кампанията бе „Права и задължения по време на избори”. На достъпен и разбираем език, магистратите обсъдиха въпроси като: кой и с какви документи може да гласува, какви права имат избирателите, какво е забранено в изборния ден, кои са изборните престъпления, изборни дела, които разглежда съда. По традиция разговорът премина извън предвидената тема. Бурни реакции и дебат, предизвикаха примери на магистратите, с които стана ясно кога шофиране в нетрезво състояние е нарушение и кога престъпление.

На финал възпитаниците на гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” получиха грамоти за участие и конституции, осигурени от Висшия съдебен съвет.