Новини

МОН отпуска финансиране за нови стаи по хуманитарни науки и библиотеки в 13 училища в област Видин

Министерството на образованието и науката отпуска финансиране на нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси или библиотеки. 13 училища и един Център за специална образователна подкрепа от Видинска област ще получат финансиране. Министерството предоставя възможност на училищните ръководства да създават или обновяват стаи, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки.

Нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси или библиотеки ще има в 642 училища и в 10 центъра за специална образователна подкрепа в страната.  Финансирането, което е в размер на 9 милиона  720 хиляди лева, се осигурява от Министерството на образованието и науката по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Училищата получават финансиране също и за нови стаи за занимания по интереси, както и за библиотеки или кътове за четене, в които могат да се провеждат различни инициативи. 13 са учебните заведения във Видинска област, които са одобрени и ще получат финансиране. Това са училище „Цар Симеон Велики”, училището по изкуства във Видин „Свети Свети Кирил и Методий”, „Иван Вазов”, „Свети Климент Охридски” ,гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”, както и професионалната техническа гимназия „Васил Левски”. Учебните заведения в Димово, Брегово, Ново село, Орешец, Дреновец, Чупрене, както и средно училище „Христо Ботев” в Белоградчик също ще получат финансиране. Центърът за специална образователна подкрепа „Доктор Петър Берон” във Видин също е в списъка на класиралите се. Финансирането ще бъде в размер от 6 400 до 23 хиляди лева.