Новини

Планираното заседание на Общинския съвет във Видин не се състоя

Планираното за днес заседание на Общинския съвет във Видин не се състоя. На него трябваше да се изберат заместник-председатели на местния парламент, да бъде определен състава на комисиите към него, както и да бъде гласуван бюджета на общината за изтичащата 2023-та година.

За провеждането на първото редовно заседание на местния парламент във Видин се оказа, че има административни пречки. Припомняме, че със своя заповед от 29-ти ноември тази година, областният управител Иво Атанасов е върнал за ново обсъждане решение на Общинския съвет във Видин, с което за негов председател бе избран Светослав Славчев. Мотивите са, че то е незаконосъобразно, поради съмнения за необходимия брой легитимни гласове, заради това, че един от членовете на комисията по избора е подписал протокола с особено мнение, че друг от членове на комисията не е присъствал при броенето на гласовете, както и за наличието на белязани бюлетини. В тази връзка се счита, че върнатият за ново обсъждане акт на Общинския съвет не е влязъл в сила. В резултат на това, адвокат Светослав Славчев е обжалвал заповедта на областния управител пред Административния съд във Видин. След като днес бяха отстранени технически нередности по жалбата, предстои съдебната институция да даде ход на делото и да се произнесе по казуса. Телевизия Видин следи развитието на ситуацията и ще ви уведоми своевременно за изхода от нея.