Новини

Около 2300 семейства с деца от Видинска област са получили еднократна помощ от 300 лева

Еднократна помощ от 300 лева е отпусната на над 240 000 семейства с деца в страната. Това стана възможно след като през тази година бе разширен обхватът на учениците. Във Видинска област броят на подпомогнатите семейства е около 2300 – показват данните на Регионална дирекция „Социална подпомагане”.

Припомняме, че еднократната помощ от 300 лева се изплаща на семейства на деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, кандидатствали за този вид подпомагане, независимо от техните доходи. Финансовата подкрепа се получава при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Помощта се предоставя на всички ученици от посочените класове, независимо дали са записани в държавно, общинско или частно училище. Данните показват, че близо 2280 са семействата на ученици от Видинска област, които през тази учебна година са получили еднократната помощ от 300 лева.
В национален мащаб еднократната помощ е отпусната на 240 110 семейства за 258 518 ученици. В сравнение с предходната учебна година над 141 000 семейства и почти 159 000 ученици повече са подпомогнати с еднократната помощ.