Новини

Около 40% бе избирателната активност в община Белоградчик

Около 40 процента достигна избирателната активност на територията на община Белоградчик. Общо 18 бяха сформираните секционни избирателни комисии в общината.

В Белоградчик изборния ден премина спокойно и без нарушения. Общо 5079 бе броят на гласоподавателите в общината, които имаха възможност да упражнят правото си на вот, съгласно избирателните списъци. Община Белоградчик бе осигурила и превоз за гласоподавателите, които трябваше да упражнят правото си на вот в други населени места.

Хората, живеещи на територията на община Белоградчик  гласуваха в по-голямата си част и за двата избора – за депутати в Европейския парламент и за Народно събрание. Те споделят, че имат реална и трезва преценка за политическата обстановка в страната през последните години, но и че се надяват политиците да погледнат отговорно и да сформират стабилно управление на държавата. От евродепутатите хората очакват да защитят достойно интересите на страната ни.

Данните относно избирателна активност в община Белоградчик показват, че за депутати в Европейския парламент са гласували малко над 1960 души, което представлява близо 39 процента. За Народно събрание от 5101 гласоподаватели по избирателни списъци, правото си на вот са упражнили 2078. А това се равнява на близо 41 процента.