Новини

Община Видин започва кампания за нов начин на изчисляване на такса за битови отпадъци

Община Видин започва кампания за нов начин на изчисляване на такса за битови отпадъци. Стъпката се налага заради направените промени в Закона за местните данъци и такси.

Във връзка с измененията в Закона за местните данъци и такси, относно таксата за битови отпадъци и Наредбата за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, Община Видин започва кампания по набиране на доброволци. Кампанията е за участие в пробно измерване на количество изхвърлен битов отпадък от жилища с ниско застрояване. Тя ще се проведе на територията на град Видин.

За целта Община Видин, ще предостави 20 броя безплатни съда за изхвърляне на битов отпадък от 0,24 кубика за срок от 14 календарни дни, които ще бъдат извозвани според графика за Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ в съответния район.

Основни критерии за заявяване на съд са имотът да се намира на територията на град Видин и имотът да е къща с оградено дворно пространство. Доброволците могат да подават заявления в свободен текст на гишетата на Информационния център на Община Видин с адрес пл. „Бдинци“ №2 или онлайн на имейла на общинската администрация.