Новини

Център „Домашни грижи” – Видин ще продължи да предоставя интегрирани здравно-социални услуги

Продължава функционирането на Център „Домашни грижи” – Видин за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, включително от разстояние. Това става възможно с решение на Министерски съвет и подписано споразумение между община Видин и Български червен кръст, заяви ресорният заместник – кмет Борислава Борисова.

Център „Домашни грижи” – Видин е създаден по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания” в периода от 25 август 2020 година до 30 април 2024 година в партньорство с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Новрежката асоциация на местните и регионални власти.

Целта на програмата е до края на 2024 година да се осигури непрекъсваемост на функционирането на седемте центъра „Домашни грижи”, а те се намират в общините Видин, Монтана, Белоградчик, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол и Враца.

Целевата група на потребителите обхваща лица на възраст над 50 години. Основен момент в тази програма е Телекеър и телеасистенция. Две са дигиталните устройства – Устройство Тип 1 – гривни и Устройство Тип 2 – холтери. Задължително условие за бъдещите потребители е поставянето на дигитални устройства – така наречените гривни, които вървят с мобилен апарат. Чрез тях се осъществява 24-часово наблюдение над потребителите от Кол център в град Враца. Следят се няколко показатели като пулс, сатурация, активност, енергийно състояние на потребителите. Холтерите се поставят за 24-часово наблюдение на пациентите. Чрез тях в реално време се проследяват – пулс, кръвно, сатурация. Те са изключително полезни при наличието на сърдечни оплаквания, като нисък или висок пулс, аритмии, високо кръвно налягане.