Новини

Център „Домашни грижи” – Видин продължава да предоставя интегрирани здравно-социални услуги

Продължава функционирането на Център „Домашни грижи” – Видин за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, включително от разстояние. Това става възможно с решение на Министерски съвет, с което е приета програма „Иновативен модел за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания 2024-та година”.

В Център „Домашни грижи” – Видин, който се намира на улица Княз Борис Първи, вече са назначени един мениджър, една медицинска сестра и три домашни помощника, притежаващи Удостоверение за успешно завършен специализиран курс „Домашни грижи”. Целевата група на потребителите обхваща лица на възраст над 50 години, самотно живеещи лица с хронични заболявания и/или трайни увреждания, които ограничават ежедневните им дейности по самообслужване – уточни Лиляна Косовска – директор на Общинско предприятие „Социални дейности”.

Задължително условия за потребителите е поставянето на дигитални устройства – така наречените гривни, които вървят с мобилен апарат. Наблюдението се осъществява от Кол център, който се намира в град Враца.

Освен медицинската грижа за самотноживеещите лица се извършват и социално-битови услуги, които се осъществяват от домашни помощници.

Шест са свободните места до запълване на капацитета на Център „Домашни грижи”, град Видин – подчерта Борислава Борисова. Сред необходимите документи за кандидатстване са заявление и декларация по образец, медицинска документация, указваща здравословното състояние на лицето като епикризи, решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от рецептурна книжка.

И занапред социалната сфера си остава един от водещите приоритети на ръководния екип на Община Видин – увери Борислава Борисова.