Новини

Обществено обсъждане за минералните извори в село Градец

Обществено обсъждане на изменение на Общия устройствен план на община Видин се проведе в залата на местния парламент. То касае промяна на предназначението на територията, на която се намират минералните извори до село Градец, от „обработваеми земеделски земи” в „предимно производствени дейности”.

Предмет на общественото обсъждане бе изменение на общия устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот по кадастралната карта на село Градец, в рамките на който се намират минералните находища. Целта е предназначението на територията да се промени от „обработваеми земеделски земи” в „предимно производствени дейности”. Това се налага, за да може община Видин да предприеме действия по сондаж и извеждане на водата.

Архитект Митко Славчев обясни, че изменението на плана ще бъде внесено за гласуване на заседание на Общински съвет – Видин, след което се чака решение на Министерството на земеделието, с което се променя кадастралната карта и предназначението на територията, в която се намира минералното находище.

Инженер Румен Лилов допълни, че през 2020 година общината е получила балнеоложка оценка от Министерството на здравеопазването за трите минерални извора във Видин, Сланотрън и Градец. Тя е на база на лабораторни изследвания, които са правени отдавна, конкретно за село Градец – през 60-те години на миналия век. Документацията за издаване на разрешителни за водовземане от трите находища е подадена в Басейнова дирекция „Дунавски район”, като за Градец се изисква и документ за преобразуване на предназначението.

: Проведеното обществено обсъждане е само едната от поредицата стъпки, които община Видин трябва да извърви в посока реализиране на намеренията. Повече може да научите в следващия репортаж..

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.