Новини

Съдебен район Видин получи много добра оценка за дейността си през 2022 г

Много добра оценка за работата на съдилищата от Съдебен район Видин през изминалата 2022 година постави съдия Илия Илиев – председател на Окръжния съд.

Малко над 4050 е общият брой на постъпилите през 2022 година дела в Районен съд – Видин. През отчетения период са разгледали 4820, като от предходен период са останали несвършени общо 765. Броят на свършените дела е около 3700, като малко над 3000 от тях са приключили в тримесечен срок, което представлява около 80 процента от делата. В тази връзка бе отчетен като положителен постигнатият резултат на приключени в срок дела на Районен съд – Видин.

Данните показват, че през 2022 година общият брой на постъпилите дела в Районен съд – Кула е 333. През периода са разгледани близо 380 дела, от които около 50 са останали несвършени от предходната 2021 година. Така общият брой на свършените дела е 323, като 302 от тях са приключили в тримесечен срок, а това се равнява на 93 на сто от делата. В Белоградчишкия районен съд през миналата година са постъпили близо 970 дела, а броят на разгледаните надхвърля 1080. От тях 117 дела са останали несвършени  от предходната 2021 година. Според отчетените данни общият брой на свършените дела е 973, като близо 850 от тях са приключили в тримесечен срок, което представлява 87 процента.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.