ИнформацияНовини

Общинският съвет във Видин ще заседава в понеделник

За понеделник е насрочено поредното редовно заседание на Общинския съвет във Видин. В предварителния дневен ред на форума са включени 35 точки. Сред тях са кандидатстване по европейски проекти, предоставяне за ползване на спортни обекти и съоръжения и други.  

На съветниците ще бъде предложено да одобрят кандидатстването на община Видин по Механизма за възстановяване и устойчивост с инвестиционни проекти за ремонт на гребната база и футболния стадион „Георги Бенковски“. Местният парламент трябва да гласува и отчета на кмета за изпълнението на мерките, заложени в Програмата за намаляване нивата на фини прахови частици и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух до 2025-та година, както и Плана за действие по Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Видин до 2028-ма година. На гласуване ще бъдат подложени и някои стратегически документи като Годишна програма за развитието на туризма на територията и Общинска програма за закрила на детето за настоящата 2023-та година. Съветниците ще трябва да се произнесат и по предложение за промяна на Подробния устройствен план – Парцеларен план във връзка с улици и имоти. Ще бъде гласувана и Правилник за организацията и управлението на Общинско предприятие „Обреден дом“. В дневния ред на предстоящото редовно заседание на местния парламент са включени и редица точки, свързани с разпореждане с общинско имущество – продажба, отдаване под наем и предоставяне за безвъзмездно ползване.