Новини

Публично обсъждане на проекта на бюджет на община Белоградчик за 2023 г.

Публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Белоградчик за 2023 година се проведе в града под скалите. Проектобюджетът е на стойност близо 14 милиона и половина. 

В разходи за делегирани от държавата дейности са заложени средства в размер на над един милион и 200 хиляди лева за общи държавни дейности. За отбрана и сигурност има заложени близо 230 хиляди лева. За образование сумата е малко над 4 милиона, а за здравеопазване – близо 185 хиляди лева. Проектобюджетът на община Белоградчик включва разходи за местна дейност на обща стойност над пет милиона и 675 хиляди лева. Разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са в размер на 343 хиляди лева. Проектът за бюджет на община Белоградчик за 2023 година ще бъде внесен за разглеждане от общинските съветници през следващия месец.