Новини

Регистрирано е ново разрушаване в крепостта „Баба Вида”

Заместник – областният управител на Видин Ани Арутюнян направи оглед на крепостта „Баба Вида” след второ срутване в зоната на югозападния бастион. Във връзка с новото разрушаване Регионалния исторически музей в града е изпратил писмо до министъра на културата, държавната и общинска администрация.

От пресцентъра на Областна администрация съобщават, че институцията поддържа ежедневни контакти със заместник-министъра на културата архитект Чавдар Георгиев, във връзка с опазването на културните паметници в областта. След направен оглед от инспектор Пламен Иванов – ръководител на Регионален инспекторат Северозападен район към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” са направени предписания към община Видин за спешни аварийни ремонтни дейности, при спазване на разпоредбите на Закона за културното наследство.

Припомняме, че с решение от 20 януари 2017 година на Министерски съвет управлението върху историческия обект е предоставено на местната управа за срок от 10 години с ангажимент да стопанисва имота. Областна администрация – Видин за пореден път потвърждава готовността си да съдейства и подпомага община Видин с цел запазване целостта на крепостта за идните поколения. От пресцентъра на институцията съобщават още, че на 24 август областният управител Иво Атанасов е поискал информация от местната управа за изразходваните до момента средства от тяхна страна за поддръжка на Средновековната крепост, наличната техническа документация, свързана с поддържане и опазване на недвижимата културна ценност в дългосрочен план, както и дали историческият символ на града „Баба Вида” има направена застраховка. Оказва се, че крайният срок вече е изтекъл, а в областна администрация – Видин все още няма получен отговор.