ИнформацияНовини

Комисия работи по изготвяне на областна здравна карта

Общо 54 лекари в първичната медицинска помощ работят на територията на Видинска област. Според минималните изисквания, общопрактикуващите лекари е нужно да са около 50. Данните бяха изнесени по време на заседанието на комисията за изработване на областна здравна карта, което премина под председателството на областния управител  Иво Атанасов.

На заседанието присъстваха представители на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, на медицинската и стоматологичната общност, както и представители от общините Видин, Чупрене, Грамада, Кула, Димово, Бойница, Ружинци, Макреш и Ново село. Областната здравна карта е необходимо да предоставя достъпна и качествена медицинска помощ във всичките 28 области в страната. За целта от Регионалната здравна инспекция във Видин са изискали информация от лечебните заведения за болнична помощ и Районната здравноосигурителна каса за изготвяне на проект на областната здравна карта. По време на срещата стана ясно, че във видинска област работят 54 лекари в първичната медицинска помощ. Според минималните изисквания, общопрактикуващите лекари е нужно да са около 50. Центърът за спешна медицинска помощ трябва да обслужва 200 000 пациенти по методиката на здравното министерство, в която и тази година няма заложен териториален принцип. Областният управител Иво Атанасов предложи следващото присъствено заседание да се проведе на 28 септември тази година, за да се спаси срокът, заложен в заповедта на министъра на здравеопазването.