Новини

Отчетоха резултатите по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин”

На заключителна пресконференция бяха отчетени резултатите от дейностите по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин”. Събитието се проведе в Общностния център в града, където се предоставят и услугите по проекта.

Проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин”  стартира на 1 юли 2016-та година. В продължение на седем години той успешно се изпълнява благодарение на процедурата  „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година. По време на заключителната пресконференция ръководителят на проект Росица Димитрова представи подробно конкретните резултати, постигнати по различните дейности в процеса на работа за изминалите седем години.

Друга дейност е „Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа”. При изпълнението на тази дейност са ангажирани специалисти консултанти – психолог, юрист, педиатър, медицинска сестра, акушерка, социален работник, медиатор. По дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” са организирани летни групи / училища с цел оказване на подкрепа на децата, на които им предстои постъпване в първи клас. Проведени са и еднодневни екскурзии до исторически забележителности в град Видин.