Новини

Проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“

Продължава изпълнението на дейностите по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион”. Партньори по проекта от българска страна са община Велико Търново и Сдружение „Бъдеще днес” от град Видин, а от румънска – община Калафат.

Със символична първа копка във Велико Търново бе даден старт на част от дейностите по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“ чрез общи мерки в трансграничния регион“, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г. На церемонията присъстваха проф. Георги Камарашев – заместник–кмет на общината, инж. Динко Кечев – директор на Дирекция „Строителство и устройство на територията“, Филип Маринов – управител на фирмата изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ и журналисти. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране и обновяване на тротоарната настилка на шест улици в кварталите „Света гора“ и „Асенов“ в старата столица. Бенефициенти по проекта са община Велико Търново, румънската община Калафат и Сдружение „Бъдеще Днес”, град Видин.