Новини

Пет компании проявиха интерес за изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“

Пет компании са проявили интерес за изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“. Това съобщиха от пресцентъра на енергийното дружеството.

Пет компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и енергоблок на площадка № 2 на атомната електроцентрала с технология АР-1000. Процедурата е в изпълнение на решение на Народното събрание от средата на месец декември миналата година. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17 часа на 2 февруари, петък. Комисия ще разгледа приложената документация през настоящата седмица. Изискванията към кандидатите са да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум два ядрени блока, да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години. Кандидатите, проявили интерес към проекта, следва да могат да докажат поне 6 милиарда долара оборот и печалба за петгодишния период от 2018-та до 2022-ра година. Припомняме, че парламентът възложи на министъра на енергетиката в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на Българския енергиен холдинг, да предприеме действия за увеличение на капитала на „АЕЦ Козлодуй”. Крайната цел е нови мощности от типа АР-1000 да бъдат закупени, построени и пуснати в експлоатация преди 2035-та година.