„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”

За девета поредна година в страната ни се реализира Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Тя предоставя знание на ученици от цяла България за законите, правораздаването, правата и задълженията им като граждани и отговаря на потребностите на младите хора.

Програмата се провежда по инициатива на Висшия съдебен съвет в резултат на Споразумение за сътрудничество между него и Министерството на образованието и науката вече девет поредни години. Обхванатите в програмата ученици се запознават със структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

Висшия съдебен съвет ежегодно осигурява финансов ресурс за образователни дейности по Програмата, като издава удостоверения за учениците и осигурява информационни материали – листовки и плакати по разглежданите теми, афиш за провежданите дейности и екземпляри от Конституцията на Република България. От своя страна магистратите и съдебните служители от органите на съдебната власт работят доброволно, безвъзмездно и всеотдайно при реализиране на образователната програма, която формира правна грамотност и култура на учениците.

Какъв е приносът на видинския административен съд за успешното реализиране на образователната програма ще ви разкажем в следващите ни новинарски емисии.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.