Новини

Възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на селските райони”

Адаптирана работна среда” е единствената процедура от  Оперативна програма  „Развитие на селските райони”, по която безвъзмездната помощ е 100 процента. „Интересът към нея е изключително голям, тъй като предлага много възможности за фирмите”  – заяви на среща с представителите на бизнеса във Видин адвокат Биляна Тончев, прокурист в консултантска компания. По време на срещата, адвокат Биляна Тончева представи четири от процедуритепо Оперативната програма „Развитие на селските райони”. По тази процедура фирмите могат да получат до 400 000 лева безвъзмездно финансиране. „Екологична и технологична модернизация на земеделските производства” е процедура с до 1 милион лева за проектното предложение и до половин милион лева безвъзмездни пари. Адвокат Тончева представи още една процедура по програма „Развитие на селските райони”, към която интересът е изключително голям.Целта на тази процедура е предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. По нея всички фирми, без земеделски стопанства, ще са допустими – ресторанти, заведения, хотели и други на територията на град Видин и извън него, които имат минимум 10 човека служители. До края на тази година ще бъде отворена и процедура, по която ще се предоставят до 50 000 лева на фирма за покупка на софтуер.

Адвокат Тончева направи уточнението, че екипът на представляваното от нея дружество никога не взима предварително пари за консултациите и писането на проекти. „Първите пари получаваме едва когато проектното предложение е спечелено. Тоест една фирма няма какво да загуби, а може само да спечели” – категорична бе тя.