Новини

Обявиха „кратка листа“ на компаниите, имащи интерес за изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“

Комисия определи кратка листа на компаниите, проявили интерес към изграждането на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“. Това съобщиха от пресцентъра на енергийното дружеството.

Припомняме, че 5 компании заявиха интерес по обявената от дружеството процедура във връзка с изграждане на 7-и и 8-и енергоблок на площадка № 2 на атомната електроцентрала с технология АР-1000. Процедурата бе в изпълнение на решение на Народното събрание от средата на месец декември миналата година. Въз основа на заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, комисия е извършила преквалификация на петте компании – кандидати, заявили интерес в рамките на процедурата. След извършена проверка по отношение на всеки кандидат за наличие на изискуем инженерно-технически и строителен опит и експертиза; икономически и финансов капацитет и наличие на всички изискуеми документи подадени, оформени и попълнени, съгласно изискванията посочени в Обява за изразяване на интерес, комисията предложи за кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000®, съставена на принципа „минава/не минава“ е одобрена една енергийна компания. С решение на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности докладът на комисията е приет и одобрен. Крайната цел е новите мощности да бъдат закупени, построени и пуснати в експлоатация преди 2035-та година.