Новини

Проект подменя уличното осветление на 6 села в Белоградчишко

Шест населени места на територията на община Белоградчик ще имат ново улично осветление. Това ще стане в резултат на изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в селата Боровица, Рабиша, Раяновци, Стакевци, Салаш и Чифлик“.

Община Белоградчик ще кандидатства с въпросния проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Решението бе взето на последното редовно заседание на местния парламент в града под скалите. Проектите в областта на енергийната ефективност и респективно – с екологична насоченост са приоритет в работата на община Белоградчик е целят създаване както на по-добри условия за живот на гражданите, така и опазване на околната среда.