Ден: 13/09/2023

Новини

Община Видин изпълнява проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

Общинският съвет във Видин одобри захранване на банкова извънбюджетна сметка за изпълнението на проект в социалната сфера. Той се нарича

Read More
Новини

Община Видин ще стартира процедура за придобиване правото на управление на паметниците на културата

Местният парламент одобри стартиране на процедура за предоставяне на безвъзмездно право на управление на Община Видин на архитектурно-строителни недвижими културни

Read More