Ден: 14/09/2023

Новини

Иво Атанасов: Ще подкрепя усилията на община Видин за придобиване правото на управление над паметниците на културата

Архитектурно-строителни недвижими културни ценности с категория „национално значение“ да минат под управлението на община Видин. Това становище бе подкрепено от

Read More